Delete Data

Ukoliko želite da obrišete sve lične pdoatke i sadržaje sa rešenja, molimo vas da pošaljete e-mejl (sa adrese sa kojom se prijavljuje na Comemorial), sa zahtevevom za brisanje sledeće sadržine:

“Želim da se svi moji lični podaci i sadržaji koje sam kreirao obrišu sa rešenja.”

Call Now Button